סודות בקיעת ים סוף, בפרשת בשלח- עב' שמות הקודש- שירת הים ו-7 של פסח- אור חיה דבורה חזן- בית אושר המרכז הבינלאומי להילינג ואימון יהודי קבלי 0547826866

  

הסגולות ב7 של פסח ובפרשת בשלח, עב' שמות הקודש,
בקיעת ים סוף ,שירת הים ופרשת המן
לזיווג, פרנסה, פריון, בריאות וכל מה שקשה כבקיעת ים סוף
מאת: אור חיה דבורה (קרולינה) חזן
מייסדת בית אושר-מנטורית עולמית ברפואה יהודית קבלית

בס"ד בפרשת "בשלח" בתורה הפרשה בה נבקע ים סוף ל2-
יש אינסוף סגולות וכוחות ורפואות המוסתרות בה לא נוכל להקיף את כל הפרשה ואפילו מקצת הפרשה, אלא ניתן נקודות לציון עמ' שלא תפספסו את העת רצון הענקית הזו שבאה לפתחיינו

בפרשת בשלח מסופר שעם ישראל בדרך נס יוצא ממצרים .אחרי 10 המכות שהביא ה' על המצרים, אך הללו ממשיכים להתעקש, ולמרות שפרעה גירש את עם ישראל. ה' שוב הקשיח את ליבו והם וצבאו במרכבות ורכב פרשים רודפים אחרי עם עבדים- היהודים.
הללו נתקעים במצב ביש. מצד אחד המצרים ומצד שיני סוגר עליהם הים.
זה מצב של אין מוצא בדכ' אך לא כשה' עימנו ולא עם מנהיג כמשה רבינו.  עימו הכל אפשרי
משה מטה את ידו על הים ורגע לפני שהים נבקע,  קופץ נחשון בן עמינדב למים  וכמעט טובע
אך מראה לכולם מה זו אמונה נחושה ותמימה :
כמו שה' היה בעזרינו עד כה, כך גם יהיה ובכוח אמונתו של נחשון (משבט יהודה) ובכוח גדולתו של משה רבינו
ובאמצעות מטה האלוקים שהיה בידו , שהיו חרוטות בו עב' שמות הקודש-
נבקע ים סוף העם על כל 12 שבטיו, עם ישראל, עובר ביבשה ובסוף הים סוגר על המצרים
 שבים שרדפו אחריהם והמצרים מתים והעם עומד בהשתאות על הנס
ואיך שנצלו על "הקשקש" ואומר שירה כולם יחד
בשבת בו קוראים את פרשת בשלח, וגם ב7 של פסח,
רצוי לומר את הפסוקים המתארים את בקיעת ים סוף בתורה
 בספר שמות פרק יד' פס': יט', כ' כא' בקול (ועדיף לקרוא את זה מהתורה שם מופיע עם ניקוד)
שמות יד' פס' יט:
ויסע מלאך האלו-הים ההולך לפני מחנה ישראל וילך מאחריהם ויסע עמוד הענן מפניהם ויעמד מאחריהם
שמות יד' פס' כ:
ויבא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל ויהי הענן והחשך ויאר את הלילה ולא קרב זה אל זה כל הלילה
שמות  יד' פס' כא':
ויט משה את ידו על הים ויולך  י-ה-ו-ה את הים ברוח קדים עזה כל הלילה וישם את הים לחרבה ויבקעו המים

ב-3 הפסוקים הללו מקודדים כל 72 שמות הקודש עימם נבקע ים סוף ונברא כל העולם הם שמות ה' וצבאיו
ניתן לרכוש את עב' הפסוקים ותשמישי קודש נוספים לריפוי וטיפול בחנות בבית אושר  כאן 
רצוי תוך כדי אמירת הפסוקים להסתכל על טבלת 72 שמות הקודש להלן                      
ולדמיין שאכן זה מה שקורה לנו כעת!
אנחנו עוברים ביבשה ונבקע לנו ים סוף האישי שלנו כלומר:
כל המקומות בהם אין לנו מוצא בהם, נדמיין שבדיוק בהם נפתח הים ל2
ואנחנו מקבלים ישועה ניסית מאת השם, וכל המצריים בנו ומבחוץ ז.א:
כל המונעים אותנו  מלהיות ולממש מי ומה שאנחנו, טובעים במצולות ים כמו המצרים אמן!
ואם נצליח להרגיש בימים ההם ובזמן הזה, כלומר שאכן זה מה שקורה בפועל כעת
ונהיה באמונה שלמה זה אכן מה שיקרה לנו יקרה נס לזיווג, פרנסה, פריון, בריאות...
(מקור-פרקי אבות, פרק ו, ומסכת מגילה, דף טו עמוד א)

בקיעת ים סוף-זוהי דרגת האמונה הגבוהה ביותר ניתן להגיע אליה.
בעל הנתיבות שלום: אומר שיציאת מצריים זה השגת אמונה במוח,
לאחר מיכן הקפיצה לים סוף כשהמצרים מאחורינו זו: השגת האמנה בלב
שזוהי דרגה הרבה יותר גבוהה מסתם חשיבה על אמונה,

והדרגה הכי גבוה מושגת עכשיו בבקיעת ים סוף ממש שאז זוהי אמונה של האיברים
שגם הגוף כולו וכל ישותו של האדם בדרגת הכתר והיא דרגת אמונה-
בבחינת "כל עצמותי תאמרנה מי כמוך באלים ה'"
כאשר האדם לא רק חושב שהוא מאמין, אלא גם נמצא בביטחון בפנימיותו ובליבו שזה אמונת הלב ולא מתרגש מהמאורעות שעוברים עליו אם יש לו או אין לו כסף, בריאות, זיווג וכו' אלא בביטחון
ש"כל מאורעותיו הן לטובתו" הכל פועל לטובתו גם אם לא יודע איך וכיצד
והשם משגיח עליו בכל צעד שהוא עושה ועליו מוטלת האחריות להתגבר על הספקות ,
חוסר האמונה ולהשליט אמונה וביטחון מוחלט בכל כולו שתגיע עד דרגת הגוף ממש,

שהגוף ממש , הדרגה הכי פחותה בנו ,שפועלת כביכול בקודים גשמיים בלבד,
גם הוא יהיה בביטחון גמור שהשם שומר ומגן ועליו השגחה צמודה , 
ולדרגה הכי גבוהה זו ניתן להגיע בשבת שירה (פרשת בשלח בספר שמות) ובשביעי של פסח

זהו בעצם התאריך בו נבקע ים סוף לשניים לאחר יציאת מצריים כן ,לפני אלפי שנים נבקע הים לשניים.
למעשה ע"פי המדרש הוא נבקע ל-12 שבילים ולכל שבט היה שביל נפרד ,ואנו דאז ,עברנו את הים המפחיד הזה בביטחון ,כאשר בדרך- לאורך הים -גדלו עצי פרי, ועם ישראל  יכל  גם ,לאכול בדרך בעברו מצד לצד .
האדמור הזקן מדבר על כך שבעצם אנו מגיעים לעולם האצילות ב7 של פסח!
כמו בכל שנה האנרגיה הקוסמית הזו של בקיעת ים סוף יורדת אלינו וזה זמן מסוגל לדברים מרכזים שנקראים בקיעת ים סוף! 

אומרים: קשים מזונותיו של אדם כבקיעת ים סוף וקשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף. ולכן
7 של פסח -הוא זמן לבקיעת ים סוף הפרטית שלנו וגם הלאומית, בעניינים אלו ובכל העניינים,
הזדמנות נוספת זה בשבת בה קוראים את פרשת בשלח בתורה בבתי הכנסת


ב7 של פסח-יש נוהגים להישאר ערים כל הלילה ללמוד תורה ,לקרוא תהילים ולהתפלל לבקיעת ים סוף האישית והכללית של כל עם ישראל, ובאשמורת הבוקר ,הזמן שבו נבקע ים סוף, (לפני נץ החמה),
לקרוא בקול רם את שירת הים, שנמצאת בתורה, בפרשת בשלח ,בספר שמות פרק טו' פסק' א'

(או בכל סידור בתפילת שחרית).

כמו כן יש להגיד את שירת הים ומומלץ -בשירה ולדמיין שהוא נמצא שם יחד עם כל ישראל ומודה על הנס העצום שעשה- עושה ויעשה עימנו הבורא
בזהר הקדוש מצויין שמי שאומר שירת הים כל יום בכוונה בשמחה ומכוון שזה מה שקורה לו כעת היא מכפרת על כל עוונותיו ושפע עצום ירד עליו מהמשמים
וכך גם נפסק במשנה ברורה, ובספר חרדים ועוד...
שהאומר שירת הים בשמחה עצומה כאילו הוא זה שעבורו נעשה הנס יתכפרו עוונותיו! אמן כן יהי רצון ולא רק ב7 של פסח אלא כל השנה יש לאמרה כל יום בכוונה והשמחה!- סגולה למחילה כפרת עוונו וקיבול תפילה

שירת הים לקוחה מספר שמות טו' פסוקים א' -יט'
" אָז יָשִׁיר משֶׁה וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת הַשִּׁירָה הַזֹּאת לַה' וַיֹּאמְרוּ לֵאמֹר
אָשִׁירָה לַּה' כִּי גָאֹה גָּאָה סוּס וְרֹכְבוֹ רָמָה בַיָּם
עָזִּי וְזִמְרָת יָהּ וַיְהִי לִי לִישׁוּעָה
זֶה אֵלִי וְאַנְוֵהוּ אֱלֹהֵי אָבִי וַאֲרֹמֲמֶנְהוּ
ה' אִישׁ מִלְחָמָה ה' שְׁמוֹ מַרְכְּבֹת פַּרְעֹה וְחֵילוֹ יָרָה בַיָּם
וּמִבְחַר שָׁלִשָׁיו טֻבְּעוּ בְיַם סוּף תְּהֹמֹת יְכַסְיֻמוּ יָרְדוּ בִמְצוֹלֹת כְּמוֹ אָבֶן
יְמִינְךָ ה' נֶאְדָּרִי בַּכֹּחַ יְמִינְךָ ה' תִּרְעַץ אוֹיֵב
וּבְרֹב גְּאוֹנְךָ תַּהֲרֹס קָמֶיךָ תְּשַׁלַּח חֲרֹנְךָ יֹאכְלֵמוֹ כַּקַּשׁ
וּבְרוּחַ אַפֶּיךָ נֶעֶרְמוּ מַיִם נִצְּבוּ כְמוֹ נֵד נֹזְלִים
קָפְאוּ תְהֹמֹת בְּלֶב יָם אָמַר אוֹיֵב
אֶרְדֹּף אַשִּׂיג אֲחַלֵּק שָׁלָל תִּמְלָאֵמוֹ נַפְשִׁי
אָרִיק חַרְבִּי תּוֹרִישֵׁמוֹ יָדִי נָשַׁפְתָּ בְרוּחֲךָ כִּסָּמוֹ יָם
צָלֲלוּ כַּעוֹפֶרֶת בְּמַיִם אַדִּירִים מִי כָמֹכָה בָּאֵלִם ה'
מִי כָּמֹכָה נֶאְדָּר בַּקֹּדֶשׁ נוֹרָא תְהִלֹּת עֹשֵׂה פֶלֶא
נָטִיתָ יְמִינְךָ תִּבְלָעֵמוֹ אָרֶץ נָחִיתָ בְחַסְדְּךָ עַם זוּ גָּאָלְתָּ
נֵהַלְתָּ בְעָזְּךָ אֶל נְוֵה קָדְשֶׁךָ שָׁמְעוּ עַמִּים יִרְגָּזוּן
חִיל אָחַז ישְׁבֵי פְּלָשֶׁת. אָז נִבְהֲלוּ אַלּוּפֵי אֱדוֹם
אֵילֵי מוֹאָב יֹאחֲזֵמוֹ רָעַד נָמֹגוּ כֹּל ישְׁבֵי כְנָעַן
תִּפֹּל עֲלֵיהֶם אֵימָתָה וָפַחַד בִּגְדֹל זְרוֹעֲךָ יִדְּמוּ כָּאָבֶן
עַד יַעֲבֹר עַמְּךָ ה' עַד יַעֲבֹר עַם זוּ קָנִיתָ תְּבִאֵמוֹ וְתִטָּעֵמוֹ בְּהַר נַחֲלָתְךָ
מָכוֹן לְשִׁבְתְּךָ פָּעַלְתָּ ה' מִקְּדָשׁ ה' כּוֹנֲנוּ יָדֶיךָ
ה' יִמְלֹךְ לְעֹלָם וָעֶד
כִּי בָא סוּס פַּרְעֹה בְּרִכְבּוֹ וּבְפָרָשָׁיו בַּיָּם
וַיָּשֶׁב ה' עֲלֵהֶם אֶת מֵי הַיָּם וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל הָלְכוּ בַיַּבָּשָׁה בְּתוֹךְ הַיָּם "

עד כאן שירת הים ניתן להמשיך פסוק שמות טו פס' כ'-  כז'
" וַתִּקַּח מִרְיָם הַנְּבִיאָה אֲחוֹת אַהֲרֹן, אֶת-הַתֹּף--בְּיָדָהּ; וַתֵּצֶאןָ כָל-הַנָּשִׁים אַחֲרֶיהָ, בְּתֻפִּים וּבִמְחֹלֹת.  וַתַּעַן לָהֶם, מִרְיָם:  שִׁירוּ לַיהוָה כִּי-גָאֹה גָּאָה, סוּס וְרֹכְבוֹ רָמָה בַיָּם.  {ס}  וַיַּסַּע מֹשֶׁה אֶת-יִשְׂרָאֵל מִיַּם-סוּף, וַיֵּצְאוּ אֶל-מִדְבַּר-שׁוּר; וַיֵּלְכוּ שְׁלֹשֶׁת-יָמִים בַּמִּדְבָּר, וְלֹא-מָצְאוּ מָיִם.  וַיָּבֹאוּ מָרָתָה--וְלֹא יָכְלוּ לִשְׁתֹּת מַיִם מִמָּרָה, כִּי מָרִים הֵם; עַל-כֵּן קָרָא-שְׁמָהּ, מָרָה.  וַיִּלֹּנוּ הָעָם עַל-מֹשֶׁה לֵּאמֹר, מַה-נִּשְׁתֶּה.  וַיִּצְעַק אֶל-יְהוָה, וַיּוֹרֵהוּ יְהוָה עֵץ, וַיַּשְׁלֵךְ אֶל-הַמַּיִם, וַיִּמְתְּקוּ הַמָּיִם; שָׁם שָׂם לוֹ חֹק וּמִשְׁפָּט, וְשָׁם נִסָּהוּ.  וַיֹּאמֶר אִם-שָׁמוֹעַ תִּשְׁמַע לְקוֹל יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, וְהַיָּשָׁר בְּעֵינָיו תַּעֲשֶׂה, וְהַאֲזַנְתָּ לְמִצְוֺתָיו, וְשָׁמַרְתָּ כָּל-חֻקָּיו--כָּל-הַמַּחֲלָה אֲשֶׁר-שַׂמְתִּי בְמִצְרַיִם, לֹא-אָשִׂים עָלֶיךָ, כִּי אֲנִי יְהוָה, רֹפְאֶךָ.  {ס}  וַיָּבֹאוּ אֵילִמָה--וְשָׁם שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה עֵינֹת מַיִם, וְשִׁבְעִים תְּמָרִים; וַיַּחֲנוּ-שָׁם, עַל-הַמָּיִם."

זה הזמן ל"קרוע" את השמיים בתפילות ותחנונים בקול (לא רק בלב)
ולבקש על הזיווג ואם יש אז על שלום בית, לפרנסה, הצלחה בריאות הכל
וכן להגנה ושמירה על כל עם ישראל מכל ה"מצרים" התורנים .


**בפרשת בשלח ויש העושים זאת גם ב7 של פסח
מנהג לפזר פירורי לחם לציפורים לפני שבת.  הכרת הטוב לציפורים שאכלו את המן שפיזרו דתן ואבירם ביום שבת בכדי לבלבל את העם. והציפורים ליקטו את המן והראו שדברי משה הם דברי אלוקים חיים. 

פרשת המן – סגולה לפרנסה
בפרשת בשלח מצויה גם פרשת המן האוכל שנתן ה' לעם ישראל בדרך פלא! יש מאין
וכך גם פרנסתינו תהיה ללא טורח מאת ה' ,בקלות
להגיד את פרשת המן היא סגולה לפרנסה כל השנה
אך משמו של הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב מקובל, כי אמירת פרשת המן ,
הכתובה בספר שמות
בפרשת בשלח
אם קוראים אותה ביום שלישי בשבוע שקוראים בו פרשת בשלח וגם מומלץ ביום שבת
היא סגולה מיוחדת ונפלאה לפרנסה לומר את פרשת המן,
שניים מקרא (הטקסט כפי שכתוב בתורה) ואחד תרגום (בארמית)
ולפני אמירת הפרשה אומרים את ה "יהי רצון"
ומותר לומר פרשת המן אפילו בשבת, אלא שאת התפילות על הפרנסה לא יאמר בשבת
לקריאת פרשת המן לחץ
ויהי רצון שכל תפילותינו יתקבלו ברצון לפני אדון כל, ותקוים בנו התפילה
"והכן פרנסתנו מידך הרחבה והמלאה, ולא יצטרכו עמך בית ישראל זה לזה ולא לעם אחר,
ותן לכל איש ואיש די פרנסתו ולכל גוויה וגוויה די מחסורה." אמן.

סדנת ניסים במאי-חודש אייר -חודש הרפואה
קרוב להילולה של 3 צדיקי על! רבי מאיר בעל הנס,לראות ניסים גדולים, רבי יהודה בר עילאי-לפרנסה רבי שמעון בר יוחאי-לכל הישועות 

גדול הצדיקים, הסניגור של כל ישראל 

בבית אושר המרכז הבינלאומי להילינג ואימון יהודי
מחיר סמלי בהרשמה כעת עד שישי 2.4 ! הסדנה בבית אושר וגם בזום במקביל

לתוכנית מלאה של הסדנה תאריך הסדנה- ומחירים
הירשמו בטופס ותועברו מיד לכל המידע
או התקשרו 0547826866


זוהי סדנה חד פעמית אינטנסיבית היוצרת שינויים קוסמיים מהותיים שבכוחה לפתוח חסימות של שנים בכל התחומים ולברוא שינויים טובים מרחיקי לכת- ללא מאמץ ב"ה

לפרטים על סדנת ניסים רשמו פרטיכם בטופס

ותועברו לכל המידע כולל - תכניות ומחירים

שם פרטי ומשפחה*
מייל*
סלולרי*
                                לקוחות מספרים על הסדנה
אורלי באה על קביים יצאה הולכת ורוקדת/      לבן של לבנת נעלמה הסכרת
ערוץ 2 שלח את שי שטרן לראיין בסדנת ניסים את דבורה חזן מייסדת עולמית של הילינג ואימון יהודי קבלי ומכללת בית אושר
להילה- הסתימה בחצוצרה והדימומים מהרחם            אלי היה מכור קיצוני לסיגריות הוא נגמל לאחר הסדנה
נעלמו לאחר סדנת ניסים בבית אושר

שמי כוכי דהן, ואני רוצה לספר על הנס שקרה לי


יום למחרת  סדנת ניסים של אור חיה דבורה חזן מנכלית בית אושר.
הגעתי לסדנה לאחר שנה וארבעה חודשים של חיפוש עבודה.הייתי מובטלת שלחתי קורות חיים,הגעתי לראיונות עבודה- בחלק מהמקרים הרגשתי שהרשמתי את המראיינים וכמעט התקבלתי והעבודה- שלי.אך מאיזו שהיא סיבה לא ברורה לא חזרו אלי, או שמצאו מישהי אחרת לתפקיד.הרגשתי מתוסכלת, אני טיפוס שאוהב לעבוד ויש לי מה להציע,על אף גילי 55 אני עדין רוצה לעבוד.
נרשמתי לסדנה ברצון לשינוי ובאמונה ,דבורה הייתה מקסימה ומדהימה,וכך כל הצוות שלה והמטפלים,הסדנה הייתה מעצימה ,הרגשתי שחזרתי הבייתה עם אנרגיות ותחושת חיוניות שלא הרגשתי  מזמן 
למוחרת בבוקר קיבלתי 3 הצעות עבודה, התראיינתי לשלושתם והתקבלתי לכולם. והייתה לי "בעיה" דילמה טובה -להחליט לאיזו מהן אני רוצה.
היום אני עובדת כבר חודש,מענייןלי, התפקיד מתאים לכישורי. ואני שמחה ומאושרת.
וכמובן ממליצה בחום לכל מי שנמצאת בפרשת דרכים,דברים לא מסתדרים.אין שמחת חיים.רוצים לשנות.להגיע ל"בית אושר" להנות ממה שמציע הבית.
באהבה רבה ,ובהצלחה לכולם

הריתי בנס לאחר סדנת ניסים בפסח- והחלבון העוברי יצא תקין, לאחר פדיון נפש
וילדתי בת מדהימה בחנוכה!- תודה בית אושר

"רציתי לספר על רקע להולדת ביתי הרביעית.
אני אחרי שתי הפלות בעברי. היו לי שלושה ילדים (הקטנה מבינהם לאחר הפלה ראשונה) אולם לאחר מכן לא הצלחתי להיכנס להריון והפעם היחידה בה הצלחתי זה נגמר כאמור בהפלה.
ניסיתי הרבה ללא הצלחה.
בתחילת ניסן אשתקד השתתפתי בסדנת ניסים בבית אושר
שם גם ביקשתי להיקלט להריון ולשמור עליו. ממש באותו החודש נקלטתי ישר להריון.!!!
הריון שהחזיק מעמד ב"ה. זה נס 1
נס נוסף במהלך ההריון בדיקת החלבון העוברי שלי לא הייתה תקינה. שזה יכול להראות על בעיות בעובר לא עלינו יעקב ושדבורה חזן מבית אושר המליצו על פדיון נפש שמבטל גזירות קשות
עשיתי פידיון נפש לעובר עימם, וכן לעצמי עשיתח טיפולי הילינג שמע ישראל.שלצדת בקורס הצופן האינטרנטי
בחסדי ה' נולדה לי בחג חנוכה האחרון, בנר רביעי בת מהממת. בלידה מיוחדת מאוד - מהירה ועוצמתית."
נעמה.
אהובה קיבלה עבודה בבוקר למחרת הסדנה                               יונתן עבר מסע רוחני בלתי נשכח
לאחר אבטלה ארוכה ומשכנתא בלי ערבים ובלי תקציבים
טינקרבל היתה על פת לחם לאחר הסדנה פתחה                 משה שמחה קיבל סוף סוף הצעה לדייט שמחה        4 עסקים משגשגים עדות מרגשת במיוחד                        ושקט נפשי
סדנת ניסים המסוגלת לבטל גזירות עד 7 גלגולים ב"ה- מחיר סמלי עד פסח
הזמן שנשאר למחיר הסמלי לסדנת ניסים

לפרטים על סדנת ניסים רשמו פרטיכם בטופס

ותועברו לכל המידע כולל - תכניות ומחירים

שם פרטי ומשפחה*
מייל*
סלולרי*

למי הסדנה מתאימה ?


 למי שיש רצון אמיתי לשינוי, לריפוי ולתיקון
 למי שרוצה להתקדש 
http://sfile.f-static.com/image/users/79804/ftp/my_files/green-V-1.jpg?id=16512118 למי שנמאס מידע שלא מועבר לכלים עוצמתיים שמשיגים תוצאות אמיתיות
http://sfile.f-static.com/image/users/79804/ftp/my_files/green-V-1.jpg?id=16512118 למי שרוצה להרגיש טוב שמח, מאוזן, שקט שלו ולהיפטר מחולי הנפש חרדות ומועקות
http://sfile.f-static.com/image/users/79804/ftp/my_files/green-V-1.jpg?id=16512118  למי שרוצה להיות פשוט בריא בגופו להתרפא מכל הכאבים ולהבריא את האיברים,                     
http://sfile.f-static.com/image/users/79804/ftp/my_files/green-V-1.jpg?id=16512118 למי שרוצה לפתח את היכולת לאחד את כל הרבדים
 למי שרוצה לפתח את היכולת הטבעית לעזור ולהקשיב לזולת למקצוע טיפולי מפרנס
http://sfile.f-static.com/image/users/79804/ftp/my_files/green-V-1.jpg?id=16512118 למי שרוצה להתפתח רוחנית ולהיות באחדות ,בבהירות מחשבתית ובאיזון
 למי שרוצה לעזור לעצמו במקסימום לשפר את חייו ולעזור לאחרים ובגדול
 למי שמבקש להיות מטפל מעולה ביותר עלי אדמות וממקורות ישראל
 למי שמבקש להתפרנס ברוחב לב, עם קליניקה מלאה בלקוחות מרוצים.
 למי שרוצה את האור ורוצה להתרפא על ידו
http://sfile.f-static.com/image/users/79804/ftp/my_files/green-V-1.jpg?id=16512118 למי שרוצה להיות עצמאי ממטפלים רופאים ופסיכולוגים                                                                ורוצה הוא בעצמו לטפל בעצמו בצורה יעילה, המשיגה תוצאות פי כמה
http://sfile.f-static.com/image/users/79804/ftp/my_files/green-V-1.jpg?id=16512118 למי שרוצה לחסוך מאות אלפי שקלים בקורסים שמקנים ידע חלקי ולא יעיל מספיק
http://sfile.f-static.com/image/users/79804/ftp/my_files/green-V-1.jpg?id=16512118 למי שרוצה לטפל בזולת ולקבל פידבקים על הניסים שמתרחשים בטיפולים שלו
  למי שרוצה את האמת ולדעת את סודות הרפואה היהודית                                                            שניתנו עד כה רק לצדיקים/ות והיום הוא נגיש גם לך!
http://sfile.f-static.com/image/users/79804/ftp/my_files/green-V-1.jpg?id=16512118 אם הינך רוצה להיות מטפל/ת דגול/ה  בהילינג או בקואוצ'ינג , וחשבת שבטח לך זה לא יוכל לקרות
http://sfile.f-static.com/image/users/79804/ftp/my_files/green-V-1.jpg?id=16512118אם נמאס לך לדעת רק על: טיבטים, תאילנדים, סינים, אינדיאנים, קוראנים...
 וחשוב לך לדעת על עצמיך ועל מקורותיך היהודיים 
http://sfile.f-static.com/image/users/79804/ftp/my_files/green-V-1.jpg?id=16512118 אם אתה רוצה להכיר אותנו אישית, פרונטאלית פנים אל פנים

למי הסדנה לא מתאימה?

  לכאלו שרוצים להישאר תקועים במקום  
  לכאלו שרוצים שיעשו להם נסים, ולא מוכנים לעשות כלום למען עצמם 
 לכאלו שרוצים להמשיך להיות חולים, עניים, תקועים ולא ממומשים
 לכאלו שאוהבים להמציא תירוצים שונים לכך שהקליניקה לא מלאה 
 לכאלו שלא רוצים לקבל את הכלים היעילים ביותר לטיפול בעצמם ובאחרים

מנחת הסדנה-אור חיה דבורה חזן 
מאסטר בטיפול,מנטורית עולמית ומורה רוחנית

מייסדת עולמית של בית אושר

המכללה הבינלאומית ללימודי הילינג יהודי "אור החיים " וקואצ'ינג קבלי,

להשגת חיים טובים ומאושרים. בעלת ותק של 33 שנה
מורה רוחנית, מרצה, מטפלת, ומאבחנת ע"פי תורת השמות. 
 ריפאה את עצמה מנכות וממוות כנגד כל הסיכויים.
מאסטר בטיפול ,מתמחה בבריאת ניסים- השגת תוצאות יוצר מגדר הרגיל  בכל המישורים

בעלת השכלה וידע מרשימים .
למדה עבודה סוציאלית , מדיטציות, תיאטרון המשחק החוזר, פסיכודרמה ומשחק, כירולוגיה, הומאופטיה, פרחי באך, הילינג בקדושה עם רב , קבלה, חסידות, תניא, 
והייתה תלמידתה  הותיקה והאישית של ימימה הצדקת. זכתה להתקבל אצלה ביחידות
היום היא מעבירה במקצועיות ובאהבה, את העושר את האינסופי שקיים במקורות ישראל לכל אדם אשר  רוצה ללמוד לרפא את עצמו ולצאת מהקושי, לחיות בשלום בבריאות,
בביטחון ולרפא את הזולת, רואיינה בטלביזיה משנת 1999 והלאה כתבות בעיתונות וברדיו

עדותו של יהונתן- המסע-9 שעות של מהפך ולידה מחדש בסדנת ניסים
לקרוא ליום הזה סדנה, פשוט יוריד מזה את הערך.
לקרוא לזה מסע רוחני מעצים, זה אולי ההגדרה הנכונה ביותר עבורי.
אני לומד מהמקורות זמן רב בפרט בחסידות ובקבלה המון על תפילה עם כוונה, על ביטול גזרות על בחירה חופשית.
חלק מהדברים למדתי להפנים כי מטבעי אני מחפש ליישם, וחלק לא הצלחתי בהכרח.
הגעתי לסדנה כדי לפטור את האתגר שיש לי עם נושא השפע והממון.
לא באמת ידעתי למה לצפות, רק הבנתי שנשנה שם את הגורל, נשכתב את ה ג'יפיאס מחדש במטרה להמשיך לעשות רק הפעם לראות תוצאות!
תיארתי לעצמי שאולי נשתיל זרע ונראה פרחים רק בשלב מאוחר יותר, אבל לא ציפיתי עד כמה אני ייהנה גם מהדרך!
חוויתי חוויה רוחנית שאי אפשר לתאר, מעצימה שאי אפשר להבין עד כמה ! תמיד העדפתי לבד ולא בקבוצה אבל לא הבנתי מה העוצמה של עבודה בקבוצה, צעקות תפילות תחנונים, האנחה המפורסמת שרבי נחמן מדבר עליה כל הזמן כסגולה לניקוי נפשי ורוחני ממועקות.
אבל פתאום ליישם את זה, בפועל לקבל הכוונה איך ליישם על מה מנת שישפיע, על מנת שיביא תוצאות על מנת שיתקבל בשמיים...
ההדרכה של דבורה ההכוונה שלה, העוצמה והאנרגיות שלה פשוט ממלאים אותך בתקווה, כדאי ומומלץ לשנות!
והכי חשוב שמגיע לך ושזה בסדר לרצות לקבל, כולל מקורות והסמכות לכל מה שהיא אומרת!
ניסים שקרו תוך כדי הסדנה?
פשוט היה מדהים לראות איך הכל מדויק, איך אנשים באו אם אותם נושאים, איך המסרים שקבלה דבורה היו מדויקים לגבי המשתתפים.
איך זוג צעיר שבאו וספרו על בן משפחה קרוב עם בעיה בכליות, ושניה לאחר מכאן בעלה של דבורה נכנס ומספר בעצמו על מטופלת שלו שהייתה לה בעיה בכליות והיא נרפאה בזכות הטיפולים שלו ברוח הבעל שם טוב.
והיא הייתה בקהל קמה וספרה ממקור ראשון שניה לאחר מכן.
איך בין היתר ציינתי גם את הרצון שלי להקים בית, ובקהל הייתה מישהי שהקימה עמותה לשידוכים ונתנה לי בסוף הערב טלפון של בחורה להתקשר אליה.
מדהים שדבורה יכלה להגיד לכל אחד עם התפילה שלו התקבלה בשמיים....
מה שעוזר להבין למה היהדות מקפידה על עיניין של תפילה עם כוונה "תפילה ללא כוונה כגוף ללא נשמה".
היו אנשים שפתאום התחילו לבכות תוך כדי הבקשות והיא בקשה שימשיכו ויוציאו הכל, והתפילה שלהם התקבלה.
והרי רשום במסכת ברכות ששערי תפילה ננעלו לאחר חורבן בית המקדש אבל שערי דמעה לא ננעלו, התפילה הכי אמיתית היא מהלב.
חשוב ליישם כמו שרשום במסכת אבות, לא המדרש הוא העיקר אלה המעשה, והסדנה הזו היא לא סדנת לימוד היא חוויה מעשה, והרי רשום "אשר ברא ה' לעשות", אנחנו בעולם העשיה באנו לעשות.
קבלתי כוחות שנשחקו ,בחזרה!
הכרתי אנשים מדהימים, בהפסקות שדברנו הרבה על תובנות משותפות ואנחנו שומרים קשר גם אחרי הסדנה.
פתאום היא קבלה מסר מאמא שלי זכרונה לברכה, היא אמרה לי שאמא שלי עוברת תהליך של תשובה ביחד איתי....
פה היו לי דמעות בעיניים, את דרכי בתשובה ובעולם המיסטיקה התחלתי ממקום של בלבול וחיפוש אחר האמת אחר מהות ואחת תשובות!
והיום קבלתי תשובות להכל ברוך השם, אבל אף פעם לא העזתי להוריד זאת לפרט ולשאול ספציפית לגביה, ופתאום היא אמתה את התחושות שבפנים הרגשתי....
אווירה מדהימה אנשים מיוחדים, אבל זה עוד לא הכל, זכינו לקבל טיפול אנרגטי בהילינג שמע ישראל קבלי מיוחד במינו! דבורה מייסדת השיטה!
תהליך שהרגשתי פתאום לחץ בראש ולאחר כמה דקות משהו שם השתחרר, ועד אותו הרגע המח שלי היה מוטרד במחשבות ולאחר שהשתחרר לי שם משהו, פשוט כמעט נרדמתי שלווה שאי אפשר לתאר.
וראיתי במוחי אנרגיה של צדיק שירדה וחבקה אותי, הרגשתי פתאום המון אהבה! אהבה אינסופית ללא תנאי שאי אפשר לתאר.
באתי לספר את זה לדבורה והיא אמרה לי שהבבא סלי ירד!
חזרתי הביתה אפוף כוחות אבל מרוקן ממועקות שהצטברו לי בפנים, כל מה שרציתי זה לישון אבל הרגשתי שנולדתי מחדש!
כל הדברים שדברתי שלמדתי הופנמו לידי מעשה!
חוויה בלתי נשכחת שאי אפשר לתאר במילים!
תודה לך דבורה על המסע המיוחד במינו הזה.
יהונתן בודריי.
אחרי הסדנה הפסקתי מיד עם הכדורים הפסיכיאטריים לצתמיתות ובלי תופעות לואי
"לא נעים להגיד אך שנים אני סובלת מדיכאון וחרדות רבות עד כדי חוסר תפקוד, ממש יומיומי
שנאלצתי לקחת ציפרלקס (ציפרלקס הינה תרופה פסיכיאטרית שכיחה (מקבוצת SSRI) לטיפול בדכאון ובחרדה. )
לאחר סדנת ניסים העוצמתית שעברתי בבית אושר בפסח, באתי לקחת את הכדור והופ הגוף שלי הקיא את הכדור!
לא יחסתי לזה מספיק חשיבות ולא הבנתי עדיין מה קרה לי,
ביום השיני שוב ניסיתי לקחת את הכדור כרגיל, והופ שוב הגוף שלי הקיא אותו וכך גם בפעם ה-3 עד שהבנתי "אאורקה"!!!
זה ה' נותן לי סימן, בגלל סדנת ניסים! הגוף שלי דוחה את זה!!! לא אקח יותר.
מאז אני בלי כדורים פסיכיאטריים!!!! עפי הרופאים זה לא אפשרי.
לא מפסיקים טיפול תרופתי כזה ואם רוצים להפסיק זה לאורך זמן ובהדרגה ולא בבת אחת
כי יש תופעות לואי לגמילה ממנו (זה עפי הרופאים כאמור)
אך לא כאן, בבת אחת נגמלתי מהכדור הזה ללא שום תופעות גמילה קשות
וכעת אני גם מתפקדת הרבה יותר טוב מאשר לקחתי אותו"
נס הבן התחתן סוף סוף!! וכלתי נכנסה להריון לאחר סדנת ניסים
לדבורה אור חיה היקרה ולבית אושר
ברצוני להודות מקרב לב לבורא עולם, על שהביא אותי לסדנת הניסים באלול שעבר- תשע"ו. הגעתי לבית אושר לסדנת ניסים, לאחר נתק של כמה שנים, לאחר שהוסמכתי כמטפלת מוסמכת בהילינג יהודי, בבית אושר.
הנשמה הביאה אותי לשם, מתוך ייאוש ותחושת תקיעות עמוקה , בה שרינו אני ומשפחתי.
בעיקר העיקה עלי מאד העובדה, שבני בכורי, בן 35 ועדיין לא התחתן. לא מצא את בחירת ליבו, למרות היותו מוצלח מאד מכל בחינה אפשרית. בן פורת יוסף. ולאחר כמה מערכות יחסים שכשלו.
הלב שלי נישבר לראותו בודד. ללא בת זוג לחיים. מצליח מאד בעבודתו, אך חי לבד.
התפללתי המון עבורו. ולא נושענו.
הלב ניכמר עליו. ממש. ועלינו.
הייתה ממש תחושה של רחמים עלינו בשל כך. כולם מסביב נישאו זה מכבר, והוא נישאר לבד. ברכות בקרוב אצלכם מכל עבר. עד שממש התקשיתי ללכת לחתונות של בני חברים בשל המועקה הקשה.
בכיתי בליבי.
בנוסף, בני הצעיר יותר היה נשוי כבר כשמונה שנים עם ילדה אחת מקסימה, נכדתי המהממת. בת 4.5 כבר ואין עוד ילדים. לא מצליחים להביא עוד ילד לעולם.
גם עבורם נישבר ליבי ותחנוניה של נכדתי לעוד אח או אחות, עשו את שלהם. ואני הרביתי בתהילים ותפילות גם עבורם.
לסדנת הניסים הגעתי בהיסוס. כי אין לסמוך על הנס. אבל היה לי ברור שיש איזו חסימה מלמעלה שצריך לשבור . לקרוע השמיים בתחינות.
דבורה היקרה, עם כל הכלים המדהימים שלימדה אותנו, האווירה בסדנא והתפילות בוקעות הרקיעים.
ובעיקר הדמעות... הבכי שיצא בשבר מעינינו, כנראה עשה את שלו.
כי שערי דמעה תמיד פתוחים.
באותו המעמד, התפללתי כמו שלא התפללתי מאודי. התרגשתי כמו שלא התרגשתי מאודי. בכיתי כמו שלא הרשיתי לעצמי מעולם...
הגעתי הביתה רצוצה. נתתי את כל כולי בסדנא.
ומה אספר לכם?????
ניסי ניסים!!!!
בתוך חודשיים, סיפר לי בני הבכור כי הוא מתארס עם בחורה מהממת, דוקטור בהשכלתה,
בשמחה עצומה. בת גילו. שניהם חיפשו את החצי שלהם שנים רבות.
שניהם חשו שהיה כאן מהלך מעל הטבע. נס. והודו עליו בפני כולם באירושין.
נס!!!
בשעה טובה הם נישאו בחורף האחרון. תודה לבורא עולם. ולסדנת בניסים.
ו....לאחר כחודשיים, התברר כי כלתי בהריון. ובשעה טובה ומוצלחת בחודש סיוון האחרון, נולדה לי נכדה חדשה ומהממת. נס!!!!
ערכנו סעודות הודיה ואנו מלאי תודה לבורא עולם על הטובות שגמל אותנו השנה.
ונתפלל להמשך טובות ובשורות טובות לכולנו גם השנה הזו. אמן!!!
אני מודה לדבורה אור חיה ולבית אושר על הזכות. ועל הניסים שזכינו בעזרתם.
ובעיקר. תודה לבורא עולם!!!!
בברכת שנה טובה וגמר חתימה טובה
נאוה
* התחתני לאחר כמעט 40 שנו רווקות לאחר סדנת ניסים וטיפול אצל דבורה
רג'ין מרשת סבוני ירדן

תודה רבה!!! דבורה היקרה,
מרוב שהתרגשתי אתמול לעמוד מול הקהל ולספר את סיפורי - לא יצא לי להודות לך אישה יקרה....
אין לך מושג איזה תחושה עילאית זאת להתקדם בחיים.. וכמו שאמרת - לבד לא הייתי מצליחה בחיים להשתנות!
האושר הזה שמלווה אותי ביומיום מאז סדנת הניסים האחרונה הוא לא מובן מאליו בכלל לאחת כמוני שגדלה בבית עצוב - הוא משכר ואני חייבת להודות שזה גם בא לידי ביטוי בסבלנות שאני מגלה כלפי הסביבה שלי, האהבה האדירה שיש בתוכי ושאני מפיצה לכל עבר ובמיוחד כלפי עצמי:-)
הדמעות שלי הפכו לדמעות של שמחה והתחושה שאין מאושרת ממני בעולם כולו...
איזה כיףףףףףףףףףףףףףףףף....
אוהבת אותך
רונית 
סינייה קיבלה עבודה ואלפי שקלים לכיסוי כל השכירות/          לבת של ננסי מחק הבנק חוב בסך 400,000ש   

סדנת ניסים במאי-חודש אייר -חודש הרפואה
קרוב להילולה של רבי שמעון בר יוחאי! לכל הישועות- גדולי הצדיקים, הסניגור של כל ישראל

רבי מאיר בעל הנס (לניסים)

 ורבי יהודה בר עילאי (פרנסה) 

בבית אושר המרכז הבינלאומי להילינג ואימון יהודי וגם במקביל בזום
מחיר סמלי בהרשמה עד שישי 2.4 ב-16.30
לתוכנית מלאה של הסדנה תאריך הסדנה- 

מחירים והרשמה בפועל
הירשמו בטופס ותועברו מיד לכל המידע
או התקשרו 0547826866


לפרטים על סדנת ניסים רשמו פרטיכם בטופס

ותועברו לכל המידע כולל - תכניות ומחירים

שם פרטי ומשפחה*
מייל*
סלולרי*
 077-7826866
Phone
0547826866

בית אושר הוא המרכז הבינלאומי הראשון מסוגו בעולם,
שבו ניתן ללמוד הילינג יהודי ולהפרא מכל בעיה,
תוך שימוש מעשי בכתבי הקודש:
בתורה, בחסידות, בקבלה, בתהילים ובסידור
ולהפוך למטפל בחסד א-ל

התלמידים והמטופלים עוברים תהליכי שינוי מדהימים, ניסיים. רווקות מושבעות התחתנו, מובטלים הפכו לעשירים, גירושים ודאיים נמנעו, אנשים מלאי פחדים הפכו לעצמאיים ובטוחים,  ייסורים של שנים הופסקו הן לתלמידים והן למטופלים שלהם.

הלימודים החלו הזדנות אחרונה להצטרף ולא לחכות לשנה הבאה
הקורס בבית אושר וגם בזום

קורסים לבריאות,אושר ועושר השגת מטרות
והסמכת מטפלים מקצועיים בהילינג ואימון יהודי קבלי 
לימודי תעודה- מקומות אחרונים  


מועמדים לקורסים אנא הגיעו לסדנת ניסים בחנוכה בנוסף להכל ינתן
 גם מידע על הקורסים ואפשרות חד פעמית למלגות לימודים בסדנה עצמה

מה אומרים התלמידים שלנו...

     "הייתי בכל הקורסים, כל השיטות, משהו היה חסר. סוף סוף מצאתי ידע של מקודשים אמיתיים! "
גדעון סבירסקי

"שנים למדתי ב"רידמן" הילינג ורייקי , אך רק בבית אושר- בקורס  להילינג "אור החיים" השתנו לי תכל'ס החיים, ויש תוצאות מופלאות בטיפולים. בעיות שנפתרות, ומחלות שמתרפאות  בגדר ניסים!"  יוכבד

"בזכות דבורה והקורס- מכרתי בית שהיה תקוע, קיבלתי משכנתא מהבנק כאשר לא היה לי בכלל כסף, קיבלתי ביטחון והגשמתי את חלום חיי! "
רגינה בסט 

"בזכות הכלים שקיבלתי בקורס, הבת שלי חזרה לחיים לאחר תאונה מחרידה שלא נתנו סיכוי לחייה התחתנה וילדה בת! "
ננסי בנימין

מה עם הסכמות רבנים?

דבורה קיבלה ומקבלת הסכמות נלהבות , יעוץ ותמיכה לאורך כל הדרך : 
הסכמה וברכה מהרב רן יוסף חיים אבוחצירא ממשפחת הבאבאסאלי!

הסכמה בכתב מהרב אשר עבאדי מעטרת מנשה בירושלים מהרב הנסתר - אליהו מאיר מבני ברק מחסידי ברסלב ושליחו הרב עוזי דיין שמפצירים בה להמשיך בעבודת הקודש ביתר שאת ויתר עוז.

הרב הצדיק זיכרונו לברכה בן ציון המגיד, שהיה מקובל וחסיד ענק , מצאצאי הרב הקדוש- בן ציון יאדלר.

הרב יח"ד ראש ישיבה ענקית מבאר שבע. תלמידו ויד ימינו  למד בבית אושר הילינג יהודי לתעודות מטפל מוסמך .

הב החרדי המקובל- הרב סיני מבני ברק-ששלח את תלמידו ללמוד אצלה ועוד.

"פחד" להתעסק עם לימודי הקבלה


ב"בית אושר" לומדים כלים מותרים לכל הדעות לריפוי מתוך:
התורה, הסידור, תהילים, החסידות והקבלה (לא מעשית), לומדים את פנימיות התורה.
אלו כלים המותרים ללמידה לפי התורה ויש היתר של רבנים.
רבי שמעון בר יוחאי אומר: "הגאולה תבוא רק ע"י פנימיות התורה והקבלה".חשש מכפיה דתית


ב"בית אושר" המטרה שלנו היא לא להחזיר בתשובה. אנחנו אומנם דתיים אבל אנחנו לא מבקשים מאף אחד לשים כיפה, כיסוי ראש או חצאית.

"ואהבת לרעך כמוך" זהו המוטו שמוביל את כולנו להצלחה שלך.

עם זאת, "בית אושר" הוא לא בית ספר אלטרנטיבי ואנחנו לא מלמדים עבודה זרה.

ב"בית אושר" מקפידים לשמור על ההלכות.

בקבוצה המעורבת נשים וגברים, כולם אומנם לומדים ביחד אולם הטיפולים נעשים בנפרד.

כמו כן יש לנו קבוצת נשים בלבד.


לא חייבים להיות דתיים, אך ברור שאנו מלמדים בהתקדשות שמיועדת לעם ישראל -עם של כהנים - ומהידע הקוסמי השלם שיש רק בעם ישראל ולכן אפשר ליצור ניסים, ולבטל גזירות רעות ,לפתוח חסימות שורשיות בכל המישורים, שבשום מקום זה לא אפשרי .

קרא את העדות הבאה של מי שחשש מכפיה דתית:


"בתחילה היססתי להתקרב, פחדתי, לא הבנתי, הדברים נראו לי תמוהים והזויים, אפילו כסיפורי מעשיות. אך בכל זאת בעידודה של ידידתי התחלתי ללמוד שנה וכמובן שמצאתי את עצמי ממשיך לשנה נוספת.

מה אומר לכם, הכול אמת ! התחלתי לשתות ולבלוע את השיעורים, באהבה ובצמא גדול .
חיכיתי בחוסר סבלנות משבוע לשבוע, משיעור לשיעור.
למדתי להאמין בעצמי ובבורא עולם שאוהב אותנו את כולם... לא חשוב אם אתה חילוני, דתי, ספרדי, או אשכנזי. יש לציין כי בשום שלב בדרך, אף אחד לא לחץ עלי לחזור בתשובה!"
איציק  פרדיק בכיר במ"דא

בבית אושר תוכל לקבל מענה לצרכים שונים ב:
קורסים פרונטאליים בבית אושר בכפר סבא
קורסים אינטרנטיים מוקלטים ללמידה מהבית 

קורסים בזום בשידור חי מבית אושר, לצפיה דרך המחשב/הטלפון, עם השתתפות פעילה, מענה לשאלות תוך כדי הקורס והתיחסות אישית
טיפולים מקרוב ומרחוק
לכל מקום בארץ ובעולם, מוצרי הבעל שם טוב לריפוי בעיות ומחלות,
סדנאות חד פעמית 
פדיון נפש לביטול גזירות
רוצה לדעת במה נוכל לעזור לך?


 לחץ לצור קשר עימנו   
התקשר כעת 0547826866

                          

לפרטים על סדנת ניסים רשמו פרטיכם בטופס

ותועברו לכל המידע כולל - תכניות ומחירים

שם פרטי ומשפחה*
מייל*
סלולרי*
 077-7826866
Phone
0547826866